دفتر فنی چاپ رادمان

انواع جنس کارت ویزیت

راهنمای انتخاب جنس کارت ویزیت

کارت ویزیت سلفون مات
کارت ویزیت سلفون مات یا براق
کارت ویزیت سلفون مات یا براق سایز بزرگ
کارت ویزیت سایز بزرگ با گوشه های گرد (هم سایز کارت های عابربانک)
کارت ویزیت کتان
کارت ویزیت کتان
کارت ویزیت کتان سایز بزرگ
کارت ویزیت کتان گوشه گرد
کارت ویزیت لمینیت برجسته
کارت ویزیت برجسته معمولی و طلاکوب
کارت ویزیت لمینت مات یا براق
کارت ویزیت لمینیت براق یا لمینیت مات
کارت ویزیت کتان لمینت
کارت ویزیت کتان لمینت
کارت ویزیت قالب اختصاصی
کارت ویزیت با قالب اختصاصی
کارت ویزیت اتیکتی
اتیکت آویز
کارت ویزیت کتان
نمای کارت ویزیت کتان
کارت ویزیت طلاکوب
نمای کارت ویزیت طلاکوب
کارت ویزیت سلفون براق یا لمینیت براق
نمای کارت ویزیت سلفون براق یا لمینیت براق
لمینت برجسته یا سلفون برجسته
نمای کارت ویزیت لمینت برجسته یا سلفون برجسته

بازگشت به صفحه اصلی سایت